Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

LRF vill skapa Europas lönsammaste eko-produktion

”LRFs konsumentundersökningar visar att en betydande del av det mervärde svenska bönder levererar består av ett förtroende för svensk mat och den svenska primärproduktionen. Detta förtroende visar i ett internationellt perspektiv en unik utveckling – det har stärkts under senare år då några av de allvarligaste förtroendekriserna har drabbat europeiskt jordbruk. Konsumentundersökningarna visar även att ekologisk produktion stärker förtroendet för svenska bönders miljöarbete och skapar därmed mervärden för hela det svenska lantbruket.” ”LRF har en samordnande roll i utvecklingen av marknaden för ekologiska produkter genom att kontinuerligt arrangera avstämningsmöten med branschernas ekoansvariga. Syftet är att marknadens efterfrågan så långt möjligt skall tillgodoses med svenska produkter. LRFs strävan är att skapa Europas mest konkurrenskraftiga ekologiska produktion.” Citat hämtade ur material som skall diskuteras på LRF stämman i Växjö i år, ärende 20:6, Medlemmarna och marknaden.

2002-05-27