Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Blötutfodring och specialisering ökar lönsamheten

Blötutfodring och slaktsvin inomhus med gjuten uteplats är det produktionssystem som ger bäst ekonomi i ekologisk slaktsvinsproduktion. Även specialisering i smågrisproduktion eller i slaktsvin ger bättre resultat än i det integrerade produktionssystemet. Detta visar en nyligen gjord studie som genomförts av Lennart Johansson på Swedish Meats vid 63 ekologiska svinproducenter. Intäkten varierade på produktionsenheterna mellan 1017 till 1974 kronor per gris. Dvs. en skillnad på nästa 1000 kronor per gris. Av de producenter som satsat på blötutfodring hade ingen producent lägre än 1719 kronor per gris och ingen specialiserad besättning hade under 1650 kronor per gris. Spridningen per gris är också mindre bland dem som har grisarna inomhus antingen hela året eller endast under vinterhalvåret jämfört med dem som har grisarna utomhus i hyddor hela året. Med ett undantag finns det ingen i studien som har lägre betalt än 1592 kronor för de som använder byggnader. Bland de besättningar som håller grisarna utomhus i hyddor har däremot en tredjedel av besättningarna sämre betalt än 1592 kronor per gris. Sämst lönsamhet per gris hade de producenter som satsat på torrutfodring, utomhus i hyddor i ett integrerat produktionssystem och toppresultatet hade en specialiserad slaktsvinsproducent, med blötutfodring och uppfödning inomhus med gjuten platta utomhus. En anledning är till de stora lönsamhetsskillnaderna är foderförbrukningen, vilken är betydligt lägre i blötutfodringssystemet. I detta system kan också alla grisarna äta samtidigt vilket gör att de blir jämnare och klassar sig bättre. I ett dåligt torrutfodringssystem kan det lätt gå åt upp till 400 kilo foder för att föda upp ett slaktsvin mot 260 kilo foder i ett effektivt blötutfodringssystem. Vid en foderkostnad på runt 2,50 kronor per kilo blir denna skillnad 350 kronor per slaktsvin.

2002-05-22