Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Minskning av ekogrisar?

Det är tufft att nu gå in som ny ekologisk slaktsvin producent. Foderpriserna är höga, grispriset inklusive KRAV-tillägget är på väg ned och reglerna för KRAV-produktionen ändras årligen. Kalkylerna börjar visa röda siffror även för duktiga producenter fastän efterfrågan på det ekologiska grisköttet är stor. – Det är nu viktigt att de nya och gamla producenterna får tydliga och långsiktiga direktiv från Swedish Meats, jordbruksverket och KRAV. Annars vågar ingen bygga nytt och satsa på produktionen. Den ekologiska grisproduktionen har ännu inte kommit upp i kritisk massa och det behövs en större och jämnare volym för att få Swedish Meats att snabbare kunna utveckla nya ekologiska charkvaror….Ja, man kan säga att den ekologiska grisproduktionen står inför en kris om inget görs. Ett flertal duktiga producenter överväger nu att sluta, säger Sylvia Persson, Ekologisk grisrådgivare Länsstyrelsen Skara.

2002-05-16