Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Biofer ett billigt KRAV-gödselmedel

Sedan kött- och benmjöl har blivit förbjudet i djurfoder har detta blivit ett intressant KRAV-godkänt gödselmedel för spannmålsodlare. Priset på Biofer 7-9-0 ligger idag på 650 kronor per ton fritt levererat på gården i hela Sverige. Spridningen kostar max 50 kronor per ton med lastning och med rimliga transportavstånd. Vid spridning av ett ton Biofer 7-9-0, vilket enligt Pär-Johan Lööf på Lantmännen är en rimlig giva i en femårig växtföljd får man ett tillskott på 90 kg fosfor och 70 kg kväve. Vid ett kvävepris för handelsgödsel på 8 kronor och ett fosforpris på 12 kronor motsvarar denna kväve- och fosforgiva 560 kronor plus 960 kronor, totalt 1520 kronor per hektar. Denna gödslingsåtgärd med Biofer 7-9-0 är därmed cirka 800 kronor billigare än handelsgödsel och idag det mest prisvärda KRAV-godkända kväve- och fosforgödselmedlet i ekologisk spannmålsodling. – Försäljningen av ekologiska gödselmedel går bra, även om vi har haft problem med leveranserna under året av Biokomb från Ekonatur. Ekonatur har haft produktionsproblem i fabriken, vilket har medfört att vi bara lyckats att förse hälften av de lantbrukarna som beställt Biokomb med produkten, vilket vi djup beklagar, säger Pär-Johan Lööf, utvecklingschef växtodling Lantmännen. – Jag tror mycket på lågt förädlade ekologiska gödselmedel för spannmålsodling i framtiden. Mest intressanta är nog de ”mjölbaserade” gödselmedlena, men här har vi en del teknikutveckling kvar för att kunna utföra spridningen på ett optimalt, billigt och problemfritt sätt. För potatis och grönsaksodling kommer vi att fortsätta att jobba med lite dyrare pelleteringsmetoder, avslutar Pär-Johan Lööf.

2002-05-14