Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Intresse för lönsamhets- och produktionsfrågor

Intresset för omläggning till ekologisk odling är relativt sort i Västra Götalands län. Totalt har hittills ett 70-tal producenter kontaktat länsstyrelsen i Skara för rådgivning och just nu ringer ett par lantbrukare i veckan in till Länsstyrelsen. Främst är det små till medelstora gårdar som har visat intresse för omläggning, både inom djur- och växtodlingsproduktion. Lantbrukarna är mest intresserade av lönsamhets- och rena produktionsfrågor, enligt Jan Hill växtodlingsrådgivare på Länsstyrelsen i Skara.

2002-05-13