Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eco Trade öppnar kontrakt på rågvete

Försäljningen av fjolårets skörd av ekologisk spannmål har gått bra för lantmännens Eco Trade. Totalt såldes 32 000 ton och det mesta avsattes på den svenska marknaden. Enligt Eco Trade är marknaden för ekologisk spannmål idag mer balanserad än de sista åren, både på hemma marknaden och på exportmarknaden. – Vi öppnar nu upp en helt ny kontraktsvolym för skörd av rågvete 2003 i Lidköpingsområdet. Nu kontrakterar vi även 3-årskontrakt för höstvete för perioden 2003 till 2005 samt rågkontrakt med garantipris för skörd 2003. Kontrakteringen är viktig för att vi skall kunna arbeta effektivt med försäljning, sortering och logistik. Detta medför att vi kan leverera spannmål med rätt kvalitet samt vid rätt tidpunkt till våra kunder. Och det är en grundförutsättning för att vi skall kunna hålla ett högt avräkningspris för den ekologiska spannmålen, säger Anneke Svantesson Eco Trade.

2002-05-08