Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Visst kostar en ekologisk omläggning

För varje hektar konventionell spannmålsodling som läggs om till ekologisk produktion på slätten i Västra Götalands län så minskar försäljningen av bekämpningsmedel med cirka 500 kronor per hektar. En omläggning på 10 000 hektar i detta område skulle innebära en årlig försäljningsminskning av bekämpningsmedel med 5 miljoner kronor. En annan direkt följd av en omläggning skulle bli att försäljningen av handelsgödsel skulle minska med cirka 1600 kronor per hektar. Och med perspektivet på en omläggning av 10 000 hektar i området så innebär det en försäljningsminskning av handelsgödsel med 16 miljoner kronor per år. Andra faktorer som också påverkas är att spannmålsproduktionen halveras vid en omläggning. Vid en konvertering av 10 000 hektar minskar den hanterande spannmålsvolymen med cirka 25 000 till 30 000 ton per år. Idag kostar det cirka 20 öre att torka och lagra ett kilo spannmål. Om en befintlig anläggning idag skulle mista detta flöde på 25 till 30 tusen ton i torkning och lagring så innebär en intäktsminskning med cirka 5-6 miljoner kronor per år.

2002-05-07