Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stöd för att främja utvecklingen av eko-lantbruk

Jordbruksverket inbjuder nu till ansökningar om stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk. Enligt regleringsbrevet för 2002 disponerar Jordbruksverket drygt 20 miljoner kr till detta stöd. Stöd får endast ges till sökanden som är en organisation, stiftelse eller sökande som har en institutionell karaktär samt till företag som har ett uppdrag från en sådan organisation, stiftelse eller institution. Jordbruksverket kan bevilja stöd till marknadsanalyser och statistik, marknadsfrämjande åtgärder, åtgärder riktade mot storhushåll och offentlig sektor samt till lantbruksorganisationer. Stödet söks hos Jordbruksverket. Sista ansökningsdag är den 13 maj 2002.

2002-04-25