Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Utsädesodlare för ärtor och korn önskas

Idag kontrakterar Lantmännen cirka 4 000 hektar för produktion av ekologiskt utsäde, varav 1000 hektar är höstsådda grödor. Lantmännen har under hösten och vintern letat efter nya ekologiska utsädesodlare, men man har inte haft den uppslutning man önskat sig. - Det känns som att vi nu är på gång efter den tröga starten i höstas. Intresset för ekologisk utsädesproduktion har ökat betydligt sedan årsskiftet. En av anledningarna till detta är nog att KRAV-reglerna i år tillåter produktion av ekologiskt utsäde på karensmarken. En annan är att vi nu erbjuder våra odlare bättre utsädeskontrakt än tidigare, säger Gunnar Danielsson, odlingsansvarig utsäde Lantmännen. Ekologiskt utsäde är idag betydligt dyrare att ta fram än konventionellt utsäde. Detta eftersom man behöver upp till dubbelt så stor areal för att ta fram samma mängd utsäde. Dessutom så måste man sortera bort 30-40 procent av det producerade utsädet för att klara de normer som certifierat utsäde kräver. I konventionell utsädesproduktion ligger denna siffra på 15 procent. - Vi ser trots allt positivt på framtiden. Vi kommer att satsa på att ta fram ekologiskt utsäde till våra ekologiska odlare och vi ser detta är en intressant uppgift för oss. Just nu har vi behov av att kontraktera ytterligare utsädesarealer av korn och ärtor. Om man är intresserad så det är bara att kontakta oss på Lantmännen, avslutar Gunnar Danielsson.

2002-03-19