Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-spannmålsproduktion lönsammast även i teorin

En ekologisk spannmålsgård på 100 hektar på VARA-slätten tjänar idag cirka 1 070 kronor mer per hektar per år än en konventionell spannmålsgård. Det innebär att den ekologiska spannmålsproduktionen tål en prissänkning med hela 49 öre, från ett medelpris på 1,87 kr/kg till 1,38 kr/kg, för att nå samma lönsamhet som man har på den konventionella spannmålsgården. Om man istället räknar om detta i skördeminskning så tål dagens kalkyl en minskning av den ekologiska spannmålsproduktionen med 26 procent, från en medelskörd på 3300 kg/ha till en skörd på 2400 kg/ha. Medelskörden för den konventionella gården beräknades till 6000 kg/ha spannmål per år. För att den konventionella spannmålsproduktionen skall uppnå samma lönsamhet som den ekologiska spannmålsproduktionen krävs en höjning av konventionella spannmålspriset med motsvarande 20 öre per kg. Detta visar teoretiska beräkningar som Jan Hill, Länsstyrelsen i Skara nyligen redovisade på eko-dagarna i Skara.

2002-03-18