Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Swegro söker fler frukt- och grönsaksodlare

Jan Knutar, produktansvarig på ekologiskt på Swegro, är nöjd med kvalitén och volymerna på årets ekologiska grönsaksskörd. Swegro har tillsammans med odlarna arbetat mycket med kvalitetsfrågorna på ekologiska grönsaker. Idag tycker Jan att man har nått en nivå som är likvärdig med den konventionella kvalitén i de flesta produkter. Totalt har volymerna ökat med trettio procent under 2001 jämfört med 2000. Volymökningen har främst skett genom att befintliga odlare har utökat sin verksamhet samt att en del nya odlare har tillkommit. Efterfrågan har de senaste åren ökat stadigt och Swegro ser ingen minskning av efterfrågan inför nästa år. Därför letar vi nu tillsammans med samodlarna efter fler ekologiska frukt- och grönsaksodlare så att vi kan fortsätta att öka de ekologiska volymerna, säger Jan Knutar till Ekoweb.

2001-11-14