Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantmännen rekommenderar sådd fram till 1 oktober

Pär-Johan Lööf, ekorådgivare på Odal i Enköping är oroad över att ekolantbrukarna ska vänta med höstsådden och istället satsa på vårsådda grödor till följd an den sena skörden. Han tycker att ekologiska lantbrukare i mellan Sverige ska satsa på de grödor som det finns god efterfrågan på, det vill säga höstvete. Rekommendationen är att så höstvete fram till 1 oktober. När det gäller sådjup och utsädesmängd tycker Lööf att det är lämpligt att så på 2-3 centimeters djup och att öka utsädesmängden till 250 kg/ha.

2001-09-21