Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoarealen ökar i EU

Den brukade ekoarealen i EU fortsätter att växa. Under år 2000 drev 130 000 lantbrukare tillsammans över 3,7 miljoner hektar åkermark ekologiskt. Sammanlagt svarade de för 2,9 procent av unionens samlade jordbruksareal. Italien är störst med en tredje del av Eus totala jordbruksmark. Källa: Økologisk Jordbrug

2001-09-13