Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Proteingrödor granskas i Danmark

Den danska branschföreningen för økologisk planteavl genomför just nu ett projekt om proteingrödor på ekologiska gårdar. Anledningen till projektet är att regelverket för andelen ekologiskt producerat foder i foderstaten blir allt hårdare. Samtidigt blir reglerna allt mer restriktiva mot fiskmjöl och köttmjöl. Detta gör att lantbruket är i stort behov av att hitta fullvärdiga ersättare till de gamla proteinkällorna. Försöken kan följas på www.ekologiens-hus.dk/proteiner/. Källa: okologiens-hus.dk

2001-09-04