Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danisco Suger tror på ekologiska betor

Christer Sperlingsson, Agrichef på Danisco Suger tycker att årets ekologiska betskörd ser lovande ut. Christer räknar med att nå den uppsatta kontraktsvolymen på 3 500 ton ekologiskt socker. Marknaden ser ljus ut för ekologiskt socker. Danisco Sugers marknadschef Kent Olsson berättar också att man just nu arbetar med att ta fram ett flertal nya produkter. Målet är att kunna presentera några av dessa redan till våren 2002. Efter årets skörd kommer en Danisco ta ställning till om de ska kontraktera fler nya ekologiska odlare till nästa betsäsong.

2001-08-20