Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Genmodifierat ekofoder vanligt i Danmark

Plantedirektoratet i Danmark har gjort 8 stickprover i foderanläggningar runt om i Danmark. 12 av 48 prover i ekologiskt foder visade spår av GMO och ett av proverna bestod bara av GMO-grödor. Knappt hälften av foderanläggningarna klarade av att skilja på konventionellt och ekologiskt foder. Danmarks jordbruksminister Ritt Bjerregaard är mycket besviken på fodertillverkarna och säger att undersökningens resultat kan leda till polisanmälningar. Källa: Jyllands-posten

2001-08-03