Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

30 000 ton ekologisk spannmål till Danmark

Den Danska kvarnen Drabæcks Mølle köper årligen in närmare 30 000 ton spannmål från Sverige. En av anledningarna till exporten är att många av de ekologiska lantbrukarna i Danmark är mjölkbönder som använder den egna spannmålen till foder. Bent Thomsen, chef för kvarnen, säger att han gärna köper mer ekologisk spannmål från Sverige. Thomsen tycker att det är enkelt att handla med ekologisk spannmål från Sverige eftersom att KRAV är ett erkänt bra märke. Som jämförelse tar han Tyskland som har 48 olika certifieringar som motsvarar KRAV. Källa: Odalaren

2001-07-30