Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Låg anslutning till KRAV

I år har endast 60 stycken nya ekologiska lantbrukare anslutit sig till KRAV. Det är en kraftig minskning jämfört med de senaste årens ökningstakt. 1999 hade KRAV ett nettotillskott på 100 stycken och år 2000 var samma siffra 300 stycken. KRAVs VD Lena Söderberg är orolig för de sjunkande anslutningssiffrorna men säger samtidigt att arealen fortfarande ökar. Lena Söderberg tror att EU-stödsystemet kan vara en avskräckande faktor för de som vill börja odla ekologiskt. En annan orsak kan enligt Söderberg vara att producenterna inte får den marknadsinformation som de behöver för att våga satsa på ekologiska produkter. Källa: Lantbruk.com

2001-07-30