Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bekämpningsmedel i dricksvatten

Svenska vatten- och avloppsföreningen (VAV) har hittat rester av de förbjudna ogräsmedlen Atrazin och Bentazon som användes av kommuner och jordbruk för 10–20 år sedan. Det är helt oacceptabelt att dessa ämnen finns i vårt dricksvatten säger Lilian Törnqvist, ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen. Försök har bland annat visat att Atrazin hämmar tillväxt och ökar risken för infertilitet. Sammanlagt har 84 vattenverk visat höga halter av gifterna. Det kan dock bli fler eftersom att det saknas provsvar från ytterligare ett 50-tal kommuner. Gifthalterna är störst i väst Sverige och Skåne. Lilian Törnqvist säger att det är svårt att bedöma vilka konsekvenser gifterna har på vår hälsa. Källa: Göteborgs Posten

2001-06-29