Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tyskarna lägger om

En stigande efterfrågan på ekologiska livsmedel i Tyskland gör att allt fler lantbrukare ställer om till ekologisk drift. Under de senaste två månaderna har organisationen Naturland mottagit tio gånger fler ansökningar jämfört med hela år 2000. Mätt i antal medlemmar är Naturland den näst största organisationen för ekologiska producenter i Tyskland och mätt i areal är man den tredje. Naturland är har även medlemmar i andra länder och sammanlagt har man 22 000 driftsenheter att kontrollera. Källa: World Organics News

2001-06-25