Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bekämpningsmedel i barnmat

Livsmedelsverket har hittat rester av bekämpningsmedel från päron i barnmat. Någon fara för barnens hälsa är det dock inte tal om då halterna är små. Provtagningarna av livsmedel startade 1993 och detta är första gången som livsmedelsverket hittar rester av bekämpningsmedel i barnmat. Det funna medlet är klormekvat som används i framför allt Belgien och Nederländerna. Medlet har påträffats i 19 av 25 analyserade pure och dryckesprodukter. Enligt Arne Andersson, ansvarig för kontroll av bekämpningsrester på Livsmedelsverket är det inte någon risk för biverkningar så länge konsumtionen är normal. För att komma upp i en hälsofarlig halt måste man enligt Världshälsoorganisationen WHO äta minst ett halvt kilo av barnmaten Källa: Lantbruk.com

2001-06-18