Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologisk odling ger ökad lönsamhet

I det senaste numret av Lantbrukets Affärer skriver Torbjörn Lovang om Lovanggruppens positiva ekonomiska erfarenheter av ekologisk odling. Man har jämfört två gårdar med samma växtföljd och efter att ha räknat ihop de olika grödornas TB får man ett resultat där ekokalkylerna har ett TB som är 1555 kr/ha bättre än den konventionella kalkylen. Kalkylernas avräkningspriser är hämtade från år 2000. I TB-kalkylerna räknar med att man har samma maskin och arbetskostnader samt att transport och torkningskostnaderna är lika stora för de båda produktionsgrenarna.

2001-06-15