Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svag anslutning till KRAV 2001

När anmälningstiden för att ansluta sig till KRAV gick ut den sista april i år hade 375 nya lantbruk anslutit sig till KRAV-kontrollen. Efter närmare siffergranskning visar det sig dock att nettoökningen endast är 8 stycken. Pelle Fredriksson informationschef på KRAV säger att de hade räknat med en lite större ökning. På KRAV är man trots allt är nöjda eftersom antalet gårdsanslutningar har varit konstant under de senaste åren samtidigt som arealen och antalet djur ökat. KRAV har ännu inte sammanställt allt material från de nyanslutna lantbruken i år så det är svårt att redan nu dra några slutsatser som visar på en ny trend jämfört med tidigare år. Källa: Ekologiska Lantbrukarna

2001-06-12