Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

2005 – 20 procent av arealen ekologisk

Jordbruksverkets "Ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel - aktionsplan 2005" ligger sedan den 1 juni på regeringens bord. I den beskriver jordbruksverket hur man skall nå regeringens högt uppsatta mål för ekologisk livsmedelsproduktion. Enligt regeringens mål för 2005 så skall 20 procent av arealen odlas ekologiskt, 10 procent av mjölkkorna, 10 procent slaktdjuren av nöt och lamm produceras på ett ekologiskt sätt. Just nu är aktionsplanen ute på en remissrunda till berörda parter. Källa: Ekolantbrukarna

2001-06-05