Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

20 procent färre kommuner och regioner med ekomål 2021

Med den nya livsmedelsstrategin 2017 så antog Sveriges riksdag nya mål och delmål för ekologiskt, samtidigt som ett nytt nationellt mål för offentlig sektor sattes av regeringen: 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Men nu sker något annat. Flera kommuner och regioner tar bort ekomålen innan de ens är uppnådda.

2017 så hade nästa 90 procent av kommunerna och regionerna ekomål för sin måltidsverksamhet. Idag har detta sjunkit till 67 procent.
- Jag tyvärr ser vi en ordentlig minskning av ekomålen. På bara fyra år så har de minskat med 20 procent. Utan mål kommer det självklart bli betydligt svårare för kommuner och regioner att uppnå det nationella målet på 60 procent 2030, säger Mimi Dekker, verksamhetsledare på Ekomatcentrum.

Vägen mot det nationella målet "60 procent ekologisk konsumtion till 2030 i offentlig sektor" och utvecklingen av hållbara offentliga måltider har i flera kommuner till stor del drivits av lokala och regionala ekomål samt engagerade tjänstepersoner och kockar i enskilda kök.
- Vi ser att den tid och kompetens som investerats i att uppnå dagens höga ekonivåer snabbt raseras av nya politiska beslut. Det är nya vindar som blåser, säger Eva Fröman, Ekomatcentrum och expert på offentlig sektor.

2020 var den ekologiska andelen knappt 40 procent i offentlig sektor och det är en bra bit fram till ekomålen på 60 procents ekologisk konsumtion i offentlig sektor 2030.
- Ja, utvecklingen är inte bra om regeringen vill uppnå sina ekomål 2030. Det behövs tas nya tag och göra rejäla satsningar för att man skall lyckas. Merparten av kommuner och regioner har fortfarande kvar sina mål, men fortsätter utvecklingen och fler kommuner och regioner plockar bort sina ekomål så går det stick i stäv mot tidigare beslut. Redan nu ser jag att det kommer bli svårt för regeringen att nå ekomålen 2030 med den utveckling som sker, säger Eva Fröman.

I de pengar som nyligen delades ut av Jordbruksverket prioriterades inga större projekt som skulle kunna ”boosta” försäljningen i offentlig sektor eller vända utvecklingen.
- Det finns inga stora statligt finansierade kampanjer eller aktiviteter planerade kommande tre år som kan vända på denna trend. Tills nya medel är tilldelade så är det nog bara att räkna med att avvecklingen av ekomål kommer fortsätta med minskad konsumtion av ekologiska livsmedels som följd. Detta har vi påpekat i flera utredningar och rapporter som vi deltagit i, säger Eva Fröman.

2021-09-06