Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Canada och USA: Stora arealer sådda med havre

Ekomarknaden i USA fortsätter att växa men marknaden är turbulent. Det är brist på proteingrödor och överskott av vete och korn. Bristen på proteingrödor är hänger samman med problem med båttransporter och certifieringar från Kina och Indien.
- Vi har stor brist på eko-protein och det visar sig på priset. Sojamjölpriset har dubblat sig under året och vi ser också rejäla prisökningar på rapskaka och övriga proteingrödor, säger Sam Raser, ansvarig för inköp av ekologisk spannmål, Grain Millers.

När det gäller eko-havre så har priserna ökat rejält sedan skörd. Kvarnarna har dock fyllt på sina lager till kommande skörd och lantbrukarna bedöms också ha sålt det mesta av sin havre. Här kan det framöver kanske finnas ett exportläge för svensk eko-havre, eftersom det finns en del volymer kvar ute vid de svenska spannmålshandlarna.
- Havrepriset har ökat med 75 procent sedan skörd, en prisnivå som kommer driva en stor odling av havre i Canada och USA under 2021. Kornet kommer bytas ut mot havre. Det gör att om det blir ett normalt år så kommer det finnas stora volymer havre tillgängliga och priset kommer pressas tillbaka igen. Våren är dock sval och i slutet av april är fortfarande stora arealer osådda så vi får se vad som händer, säger Sam Raser.

När det gäller den ekologiska havreskörden så är den generellt betydligt lägre per hektar i USA och Canada. Ifjol låg medelskörden i North Dakota på 1,4 ton per hektar, Iwoa 3,2 ton per hektar och Illinois på 2,5 ton per hektar. Det är de viktigaste staterna för havre. Rymdvikterna är generellt lägre än i sverige och brukar ligga mellan 480 gram per liter till 540 gram per liter.

Grain Millers är världens största inköpare av ekologisk havre och hit har mycket svensk ekologisk havre exporterats under de senaste tio femton åren. Grainmillers uppskattar den höga rymdvikten och livsmedelskvaliteten på svensk havre.

2021-05-27