Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekomaten minskar i kommuner och regioner

Ekomatcentrum har följt utvecklingen av ekologiska livsmedelsinköp i offentlig sektor i över 20 år. Statistiken för år 2020 är nu insamlad och resultatet visar att ekoinköpen minskat. Andelen ekologiska livsmedelsinköp har minskat med en procentenhet från 39 procent år 2019 till 38 procent år 2020. Årets sammanställning inkluderar 89 procent av Sveriges kommuner och regioner (258 kommuner och 21 regioner).

På Ekomatcentrum tror att nedgången beror på följande:
1. Nya lokala politiska konstellationer som fokuserar på svenska mervärden.
2. Nedmontering av de lokala ekomålen. 2017 hade 88 procent mål för ekologiska inköp, 2020 var det bara 67 procent. En minskning med 20 procentenheter.
3. Mål för svenskt, närodlat, vegetariskt och minskade klimatutsläpp ersätter ekomålen – målkonflikter istället för målsamverkan.
4. Coronapandemin har bidragit till minskat fokus på ekologiska inköp.

– Jag är besviken. Om vi ska nå regeringens nationella konsumtionsmål, 60 procent ekologisk konsumtion i offentlig sektor år 2030, måste kommuner och regioner tänka om och lägga i en högre växel. Ska det nu tas bort för att politikerna inte förstår vikten av att ha mål för mer ekologiskt i måltidsverksamheterna? Det är så mycket stolthet, jobb och engagemang bland tusentals kockar och kök runt om i landet som ligger bakom Sveriges höga ekosiffror i offentlig sektor, säger Mimi Dekker på Ekomatcentrum.

Källa: www.Ekomatcentrum

2021-05-07