Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Friland har brist danskt eko-nötkött

Friland och Danish Crown Beef upplever just nu att det är svårt att få tag i det nötkött som man behöver. Detta beror på ovanligt lågt antal ekologiska nötboskap som skickas för slakt till deras anläggningar i Danmark. Detta har gjort att det varit svårt för danskarna att kunna försörja den inhemska marknaden samt exporten till utlandet.

Försäljningen av ekologiskt kött går bra för Friland och just nu efterfrågas alla delarna på djuret. Det gör att priset stigit en del jämfört med samma period ifjol.
- Vi har nu en riktigt stor efterfrågan på ekologisk. Detta gäller både för gris- och nötkött, men speciellt på nötköttet, där vi har för få djur anmälda till slakt, säger Martin Rosenstrand Bak Thomasen, exportdirektör Friland.

Anledningen till bristen av nötköttet beror inte bara högre efterfrågan utan också till stor del att mjölkgårdarna inte slaktar ut sina djur enligt de mönster de brukar.
- Vi ser att det är det högre mjölkpriserna som gör det attraktivt att behålla djuren lite längre, det kan vi förstå. Men det ställer till problem för oss om djuren kommer in på sensommaren istället. Därför uppmanar vi våra leverantörer att leverera djuren som de brukar göra annars får vi problem under sensommaren, Martin Rosenstrand Bak Thomasen.

Källa: Okologi.dk

2021-03-05