Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.
Slakt av ekologisk gris, nött och kyckling ökar I Jordbruksverkets årliga rapport om den ekologiska animalieproduktionen i Sverige kan flera saker utläsas. Slakten av ekologiskt producerad gris, nött och kyckling har ökat, i jämförelse med siffrorna från föregående år. Samtidigt backar får- och lamm kraftigt, med en minskning på hela 10 procent från året innan. Samma gäller för invägd ekologisk mjölk, som också ser en mindre nedgång. Rapporten gäller för år 2019, och släpptes i slutet av augusti. Läs mer » måndag 28 september 2020
 
EU - 25 procent ekologisk areal år 2030 EU är i arbete med att sätta ihop en ny handlingsplan för ekologisk livsmedelsproduktion. Tanken är att planen ska används för att nå målet som sattes för ekologisk produktion tidigare i år: att år 2030 bruka 25 procent av EU:s jordbruksmark ekologiskt. För att kunna arbeta ihop en så effektiv strategi som möjlig tar EU nu emot förslag på hur planen ska utformas. Läs mer » torsdag 24 september 2020
 
Ekoindex: Fortsatt försäljningsökning av EKO i dagligvaruhandeln Under årets andra kvartal har försäljningar av ekologiska svenskproducerade livsmedelsprodukter fortsatt att öka i dagligvaruhandeln. Detta enligt Ekologiska Lantbrukarna, som sammanställt försäljningsdata från kvartal 2 år 2020 och jämfört denna data med siffror från året innan. Totalt har ekologiska produkter ökat med 3,2 procent i försäljning jämfört med år 2019 under kvartal 2. Läs mer » måndag 21 september 2020
 
Lantmännens ThermoSeed etableras I Schweiz Det schweiziska lantbrukskooperativet Fenaco har valt att bygga en Thermoseedanläggning för betning av utsäde. Företaget har länge kollat på flera olika processer där utsäde betas utan kemikalier, och kommit fram till att ThermoSeed gör det bäst. Anläggningen byggs i ett samhälle norr om Bern, och väntas kunna beta 15 ton utsäde i timmen när den står klar i maj 2021. Läs mer » torsdag 03 september 2020
 
Danmark - nya krav på foder som inte gödslats ekologiskt Det foder danska mjölk- och köttproducenter använder till sina djur rekommenderas att från 2021 gå under nya krav. Den branschrekommendation som tagit fram av Økologisk Landsforening tillsammans med Landbrug & Fødervarer gäller för foder från produktioner med över 50 kg N per harmoniareal, om gödslet de använder inte är ekologiskt. Läs mer » tisdag 01 september 2020
 
Misstankar om kemiska bekämpningsmedel i KRAV-märkt växtnäring Sedan början på sommaren har uppgifter om potentiella kemiska bekämpningsmedel i KRAV-märkt växtnäring uppkommit. Varningarna gäller både flyttande växtnäring och för växtnäring i pelletsform, och har märkts av genom att visa grönsaker, speciellt tomater, slutat att växa och skrumpnat. KRAV ser händelsen som oacceptabel och har börjat utreda fallet. Läs mer » torsdag 27 augusti 2020
 
Fler kor behövs i landskapet – dyngbaggen hotas Dyngbaggarna spelar en viktig roll i ett naturligt ekosystem: de omvandlar både naturlig gödsel och döda växtdelar till ny näring och energi som kan tas upp av jorden. Baggarna behöver dock något att leva i, och Oklologisk Landsförening i Danmark noterar nu att en minskning av betande djur i landskapet medför mindre komockor i naturen. Bristen gör att baggarna sakar livsmiljö att vistas i, och Okologisk Landsförening varnar för att flera arter är hotade, och att några redan har försvunnit. Läs mer » måndag 24 augusti 2020
 
Ökad ekologisk avkastning - viktiga värden att tänka på SLUs centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) har nyligen släppt en skrift om de både positiva och negativa konsekvenser som dyker upp när avkastningen på både ekologisk växtodling och djurhållning ökar. Skriften fokuserar på nordeuropeiska förhållanden, och ska fungera som ett underlag i diskussionen kring framtida ekologisk produktion. Läs mer » fredag 21 augusti 2020
 
Informationsplattform för ekologisk odling och djurhållning lanseras av SLU SLU har nyligen lanserat sin nya webbportal Ekofakta, vilken är en del av den åtgärdsplan som Jordbruksverket tagit fram för att öka både produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel i Sverige. Syftet med plattformen är att enklare kunna förmedla kunskap om både de produktionsmetoder som används inom ekologiskt lantbruk, samt de livsmedelsprodukter som framkommer genom produktionen. Läs mer » måndag 17 augusti 2020
 
Lantmännen minskar mottagningen av eko-grödor kraftigt Lantmännen gör större förändringar av mottagning av karens och KRAV-godkända grödor inför skörden 2021. Den stora förändringen är att man inte kommer ta emot KRAV-godkänd åkerböna i skörd, liksom rågvete och foderärt. Detta gäller även 2:a års karens av fodervete och korn. Läs mer » fredag 14 augusti 2020
 

EkoWeb på Twitter