Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Agriwise utvecklas för säkrare ekodata


Driftplaneringsprogrammet Agriwise är framtaget i samarbete mellan SLU och Jordbruksverket.
Mårten Lidfeldt
Programmet är ett stöd för lantbruksföretagare och rådgivare. Programmet är helt webbaserat och ger en totalbild över företagets ekonomiska situation. Man kan till exempel få fram täckningsbidragskalkyler och stallgödselkalkyler. Programmet ska nu uppdateras med interaktiva kalkyler för ekoföretag. Det är tre olika projekt som beviljats medel för kalkyler som leds av Mårten Lidfeldt, Agriwise. De övriga är Länsstyrelsen Västra Götaland, jan Hill och HIR Skåne, Ingela Löfqvist  i samarbete med Per Ståhl, HS Östergötland.
– Det är tre olika projekt som beviljats medel för kalkyler och de leds av Agriwise. Vi samarbetar om underlagssiffrorna, vilket blir väldigt bra eftersom vi har olika kompetenser, säger projektledare Mårten Lidfeldt, Agriwise.

Det kommer även att tas fram ekologiska bärkalkyler som görs i ett samarbete med Thilda Håkansson, HIR Skåne och ekologiska grönsakskalkyler, som kommer att användas från ett annat projekt, som görs av Bengt Håkansson, Horticonsult.

– Vi ska presentera kalkyler som kan användas som beslutsunderlag om man ska ställa om eller utöka sin ekologiska produktion. Jordbruksverkets roll i det hela är att hålla ihop de olika delarna, säger Mårten Lidfeldt.

Arbetet beräknas vara klart i februari 2020.

Projektet är ett av de 36 projekt som Jordbruksverket i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.

2019-10-28