Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Grön Jord ska ge bättre kunskap om jordhälsan


Fyra  ekologiska gårdar deltar i projektet Grön Jord, som ska ge lantbrukare klarhet i hur man kan prova olika metoder för uppbyggnad av näringsrik jord. Syftet är att på sikt ska projektet kunna bidra till mer kunskap om hur jordbearbetningen kan minska odlingsmetoder påverkar jordhälsan och kvalitén på det vi odlar.

- Vi tittar bland annat på i vilken ände man som lantbrukare ska börja om man till exempel vill få upp humushalten. Nedbrytningskapaciteten till exempel, är ju väldigt intressant att studera närmre, för att få ett grepp om jordens status. Jorden är ju annars så otroligt komplex. Det är inte alltid de vanliga analyserna räcker till och framför allt – hur ska man tolka analyserna, säger Tomas Erlandsson, Nordisk Råvara, som driver projektet.

Jon Orvendal, välkänd rådgivare i ekokretsar, är projektledare i projektet.
- De analysresultat vi har hittills visar på att mikrolivet är i betydligt sämre skick än man skulle kunna förvänta sig och att man verkligen behöver komma igång och arbeta med de här frågorna när det gäller de svenska jordarna, säger Jon.

De fyra gårdarna som deltar är Skogsbo gård (Josef Apell), Biskopshagens odlingar (Emma Sandberg, Joel Månsson), Slätte Gård (Emil Olsson) samt Orvenbo (Jon Orvendal).

Grön Jord är ett av de 36 projekt som Jordbruksverket i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.

Text:
Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se


2019-10-10