Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

En dryg halvering av vinsten på de danska ekolantbruken


Under 2018 sjönk lönsamheten på de danska ekologiska lantbruken från 1,5 miljoner SEK under rekordåret 2017 till 650 000 DKR torkåret 2018. Resultatet är beräknat på ett snitt hos de ekologiska heltidsjordbruken oh det är Dansk Statistik som presenterar resultatet. Orsaken är primärt lägre priser och en dålig höst 2018.

Det ekologiska mjölkpriset sjönk med ca 0,30 SEK, vilket betydde en minskad intjäning med i snitt 1,4 miljoner SEK i snitt på de ekologiska mjölkgårdarna. Resultatet är fortsatt positivt, men det är stor variation mellan gårdarna och ligger för den bästa fjärdedelen på 3 miljoner SEK i vinst till ett minus på 700 000 SEK för den fjärdedel som har sämst resultat. Tidigare har de ekologiska besättningarna haft ett bättre resultat än de konventionella. Under 2018 jämnades den skillnaden ut.

De danske ekologiska grisproducenterna  har fått ett tapp på 560 SEK per slaktad gris och har fått en ännu större tillbakagång än mjölkproducenterna. Snittet ligger nu på +-0 för de flesta grisproducenterna, ett tapp från en vinst på 2,5 miljoner SEK under 2017. Lönsamheten har varit lika mellan konventionell och ekologisk grisproduktion, men under 2018 sackade den ekologiska produktionen efter.

De ekologiska spannmålsodlarna tappade i lönsamhet från 750 000 SEK till 280 000 under 2018.

2019-09-30