Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stabila priser på ekokött


Ekologiska Lantbrukarna har fått medel av Jordbruksverket för att ta fram regelbundna prisnoteringar för ekologiska råvaror. Nu i dagarna kom sammanställning Ekobondens priser – kvartal 3 för noteringarna för nötkött.

I materialet, som bygger på sammantaget 27 noteringar, kan man utläsa att den förväntade prishöjning som beräknades komma under hösten, till följd av den utslaktning som skedde på grund av torrsommaren 2018, hittills uteblivit. En teori är att bristen skjutits framåt och kommer att uppkomma istället under våren 2020.

- Det är svårt att få en bild av hur läget ser ut just nu då vissa verkar uppleva att de fortfarande är långa köer till slakterierna medan vissa tycker att det rullar på bra, skriver Ekologiska Lantbrukarna i sitt nyhetsbrev.

Man noterar samtidigt att det finns en brist på nötkött ute i handelsled hos vissa aktörer, trots den rikliga tillgång som marknaden erbjuder. Ekologiska Lantbrukarna konstaterar att det fortsatt finns en viss merbetalning till lantbrukaren på ekologiskt kött. Det rör sig om några kronor.

2019-09-26