Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny rapport från IFOAM: Ekojordbruket bidrar till åtta av FNs globala mål


I dag släpptes rapporten Organic agriculture and the sustainable development goals. Bakom rapporten står IFOAM Organics International – den globala paraplyorganisationen för ekologiskt jordbruk och det holländska företaget Eosta, som givit University of Twente i uppdrag att analysera över 50 forskningsartiklar och flertalet rapporter från FN:s olika organ IPBES, IPCC och FAO.

Rapporten visar att det ekologiska jordbruket bidrar till:

* I genomsnitt 50 procent högre artrikedom av växter och pollinerare
*Reducerar sitt negativa avtryck på klimatet genom att avstå från fossilkrävande konstgödsel (konstgödselproduktionen för jordbruket står för 10 procent av jordbrukets växtgasutsläpp)
* Hög potential att binda kol
*Minskat näringsläckage på grund av kretsloppstänkande på gården
*Avsaknad av kemikalieanvändning ger skydd av yt- och grundvattenvatten

I studien finns exempel på fyra svenska ekologiska lantbruksföretag som ligger i framkant: Biskophagens Odlingar i Skåne, Yttereneby Gård i Södermanland, Hagby Gård och Hånsta Östergärde i Uppland. 

Ladda ner rapporten här>>2019-09-25