Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko går bra i dansk foodservice


Den ekologiska försäljningen ökade med 15 procent inom dansk foodservice-sektor under 2018, visar färska tal från Dansk Statistik. Det är den offentliga sektorn som främst driver på den ökande efterfrågan.

Den danska ekoandelen inom livsmedelsinköpen i offentlig sektor når långt ifrån upp till den världsledande andel som man har i Sverige. I Danmark var 21 procent av de offentliga inköpen ekologiska livsmedel under 2018, jämfört med 34 procent i Sverige under samma period.

Ekoandelen för den samlade danska Foodservicesektorn uppgick till 10 procent och omsatte ca 3,4 miljarder SEK.

Högst ekoandel sett till kategori har kolonial, med 35 procent, därefter mejeri (31%) samt frukt & grönt (25%)

2019-09-23