Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Kaos på dansk ekospannmålsmarknad


Redan tidigare i år har Ekoweb rapporterat om att danska DLG enbart betalar ut konventionellt spannmålspris till de lantbrukare som vill leverera i skörd. Detta på grund av att mottagningsstationerna svämmar över av ekologisk spannmål och DLG är tvungna att tömma ekolassen tillsammans med de konventionella partierna. Problemet grundar sig i en stor omläggning och en marknad som inte ökar i den takt som skulle behövas.

Rapporterna från Danmark i dagsläget gör gällande att det ekologiska spannmålspriset för tillfället är nere på en nivå i närheten av det konventionella priset, över lag. En stor bov i dramat är omläggningsspannmålen, som uppgår till hela 40 procent av den totala invägningen. Alla röster på marknaden råder de lantbrukare som kan, att själva lagra sin ekospannmål till ett förhoppningsvis bättre prisläge fram på vårvintern, dä man räkar med att prisnivån stabiliserat sig på en något högre nivå.

2019-09-13