Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fortsatt minskning för ekologiskt hos ICA


När halvårsrapporten för Sveriges största försäljningskanal för livsmedel, ekologiska och konventionella, kommer är det fortfarande en tråkig läsning för ekobranschen. Försäljningen av ekologiska produkter hos ICA centralt minskade med 3 procent under rullande helår juli 2018-juni 2019. ICA har alltså inte lyckats hejda den negativa utvecklingen för ekologiskt som inleddes i redan i början på 2019. Under första kvartalet 2019 minskade försäljningen också 3 procent.

Under 2018 låg försäljningen kvar på 2017 års nivå. Även det var ett trendbrott, eftersom det var första gången i kedjans historia som ekoförsäljningen inte öka. 2019 verkar alltså bli årets om går till historien som det första för ICA med minskad ekoförsäljning om inget drastiskt förändras.

Enligt ICAs hållberhetsrapport finns det flera förklaringar till varför ekoförsäljningen minskar. ”Förändringar i försäljningen av det ekologiska sortimentet kan delvis kopplas till ett sämre skördeutfall som påverkar utbudet och i sin tur priserna. Även en svagare svensk valuta påverkar. Intresset för lokal- och svenskodlat fortsätter att öka”, står det bland anat att läsa i rapporten.
- När det gäller kategori fukt och grönt så ligger den ekologiska försäljningen på samma nivå som föregående år, säger Jonas Anderson, kategorichef frukt & grönt.

Även det är dock ett negativt trendbrott eftersom frukt & grönt varit den kategori som visa positiv utveckling, när övriga ekokategorier börjat minska.

Text:
Cecilia Ryegård
cecilia@agroide.se
0046 708-1525992019-08-23