Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ingen brist på ekologiskt kött – och beteskravet garanterar klimatnyttan


Nyligen menade centerpolitikern Naod Habtemichael, från Göteborg att det är brist på svenskt ekokött och att det dessutom har högre koldioxidutsläpp och därmed en större klimatpåverkan än konventionellt kött.

- Det finns ingen brist av ekologiskt kött. Definitivt inte på nötkött och gris, där är det ett överskott. När det gäller ekologisk gris så får producenter sluta på grund av dålig efterfrågan. Nötköttsproducenterna står i kö för att få lämna sina slaktfärdiga djur till slakterierna. Politikerna skyller en dålig upphandling på en brist. Deras leverantör kanske inte kan ordna det i ett specifikt fall, men det är ingen brist generellt sett i Sverige, säger Märta Jansdotter, VD och ägare av Gröna Gårdar, Sveriges största leverantör av KRAV-godkänt naturbeteskött.

Angående att ekologiskt kött skulle ha en högre klimatbelastning än konventionellt kött säger hon:

- Visst! Om man ser på ekoproduktionen som ”Fan läser bibeln”  - ja! Detta eftersom djuren ofta lever längre i ekologisk produktion. Men jämför man kolinlagringen mellan ekologiskt och konventionellt system så har ekologisk kött en mycket högre potential än konventionellt att bidra till ett hållbart system. Det beror delvis på beteskravet som omfattar alla ekologiska nötkreatur, även ungtjurarna, som i konventionell produktion är undantagna beteskravet. Ekologisk köttproduktion bidrar också till att uppfylla  betydligt fler av regeringens miljömål och har dessutom en betydligt högre andel grönfoder, än spannmål i foderstaten, jämfört med konventionella djur. Något som också talar för ekoproduktionen ur ett klimatperspektiv då grovfoderproduktionen är positiv för markhälsa och kolinlagring säger Märta.

2019-08-09