Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svenska ekorågpriset störtdykerOdlingen av ekoråg har ökat i Sverige under 2019. Tidigare år har det varit brist och bra priser. Aktörer som Lantmännen har gärna sett en ökad odling. Samtidigt har man varnat för att marknaden är liten och priskänslig. Överskott av råg kan inte användas till djurfoder och om konsumentmarknaden inte efterfrågar mer volymer så saknas avsättning.

För två veckor sedan, innan skörden statade, låg priset på ekoråg på 2,48. Priset sjönk därefter till 2,14 och på en dag sänktes priset ytterligare till 1,99. Samtidigt kan man teckna sig för 2:50 till skörd 2020 hos Lantmännen.

- Jag har fått kanonfin råg med falltal på ca 260-270 och e avkastning på ca 7 ton per ha. Rågen är ju en jättebra gröda för oss ekooodlare att odla. Därför är det tråkigt med ett så stort prisfall. Kontraktsodling vore kanske en lösning, när marknaden är så känslig. Vi lantbrukare har ju svårt att ha hela bilden över marknaden när vi bestämmer vad vi ska odla, säger Kalle Danielsson, ekologisk spannmålsodlare.

- Utbudet på eko är betydligt större i år tillsammans med en minskad ökningstakt av konsumtionen  vilket gör att prispremien på eko är pressad. Många spannmålshandlare runt Östersjön har behov av att leverera och köpare avvaktar inköp med tanke på den fallande marknaden. Det är en stor höstsådd vilket även gäller för ekologisk råg i Östersöområdet. Ekohavre är den gröda som står emot bäst men pressas av havre från Baltikum som har en lägre kvalitet, säger Mikael Jeppsson, chef för division spannmål hos Lantmänen.

2019-08-08