Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologisk rekordskörd i Danmark


Årets ekologiska skörd ser ut att kunna bli riktigt bra i Danmark. Det betyder pressade priser och på vissa håll problem med lagringsutrymmen. Den ekologiska skörden beräknas enligt DLG att bli ca 20 procent över ett normalår. Skörden torråret 2018 blev ca 30 procent lägre i Danmark och i år förväntas det alltså ca 50 procent större volym.

- För höstvete och raps ligger skörden ca 20 procent över det normala. Samtidigt har många mjölkproducenter fått en riktigt bra första och andra vallskörd och därför väljer man att inte ta helsädsensilage på alla arealer som man täkt, utan man väljer att tröska dessa. Detta kommer också att bidra till en ökad ekovolym i år, säger Steffen Blume, ekoansvarig hos DLG till Organic Denmark.

Poul Christensson är rådgivare på Ekologirådgivning Danmark och han är lite mer försiktig i sin utsaga

- Det är främst de vårsådda grödorna, vete och havre som ser bra ut, så vi förväntar oss en normalskörd med ett litet plus. Det är aldeles för tidigt att ropa om en rekrordskörd. Det är stora variatioer mellan gårdar, regioner och fält. En del områden har fortsatt lidit av torkan och regnen har varit väldigt lokala. En del djurbönder har fått fantastiska vallskördar - andra inte, säger han.

Hos spannmålshandelsföretaget Vestjyllands Andel har man märkt av en betydande ökad mängd ekologisk spannmål i år och man varnar för sjunkande priser. Man pekar också på vikten att som producent kunna lagra sin spannmål för att kunna sälja vid rätt tillfälle:

- Med en utökning av den ekologiska arealen på 50 procent i år så pressar det priset just nu våldsamt. Detta kan dock rättas till om några veckor när de lantbrukare som kan lagra själva börjar göra det i större omfattning, säger Troels Melvang, produktchef hos Vestjyllands Andel till Organic Denmark.

2019-08-07