Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Pengar till forskning och projekt inom ekoJordbruksverket delar ut 16 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt av 28 ansökningar. Pengarna är en del av det uppdrag som Jordbruksverket fått av regeringen att stödja ekologisk produktion för att Sverige ska kunna nå målen till år 2030 att 30 procent ekologisk jordbruksmark och 60 procent av livsmedlen i offentlig sektor ska vara eko.


– Den här gången har vi två potter. Den ena för att ge projekt som drivits under 2018 och 2019 med fokus på bland annat utbildning och information, en möjlighet att förlänga sina aktiviteter under 2020. Den andra för att ge stöd till projekt inom en handfull andra prioriterade åtgärder. En stor del av potten i den sistnämnda gruppen går till olika former av rådgivningsprojekt, säger Åsa Lannhard Öberg som är projektledare för ekouppdraget.

Sju pågående projekt kommer att få totalt 6,5 miljoner kronor och 9,3 miljoner kommer att gå till nya projekt som handlar om ekonomiska kalkyler, rådgivning samt pedagogiska informationsåtgärder mellan producent och konsument. Till nästa utlysning av medel kommer ca 200 000 kronor att avsättas.

Pågående projekt som får förlängt stöd under 2020

•   Utbildningsprogram för offentlig sektor - Refarm Linné (tidigare Miljöresurs Linné) får 613 800 kronor för att genomföra utbildningar inom offentlig sektor, med syfte att öka intresset för och kunskapen om ekologiska livsmedel.
 
•    Marknadsinformation och benchmarking i offentlig sektor - Ekomatcentrum får 1,2 miljoner kronor för att ta fram marknadsinformation om ekologiska livsmedel i offentlig sektor samt genomföra benchmarking för att inspirera till ökade ekologiska inköp.
 
•    Nationella riktlinjer - Krav får 1,799 miljoner kronor för att i samarbete med andra aktörer utveckla nationella riktlinjer för ekologisk produktion. I projektet ingår att ta fram en användarvänlig digital lösning.
 
•    Marknadsanalyser om ekologisk produktion ur ett lantbrukarperspektiv - Ekologiska Lantbrukarna får 1,05 miljoner kronor för att ta fram information som ska hjälpa lantbrukare att ta långsiktiga affärsmässiga beslut inom ekologisk produktion.
 
•    Marknadsinformation om ekologiska livsmedel - Organic Sweden får 1,202 miljoner kronor för att ta fram Ekolantbruksbarometern, Ekoföretagsbarometern, Ekoexportbarometern och Ekologiska Trendrapporten.
 
•    Agroidé får 375 000 kronor för att expandera den årliga rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad med fördjupad information och avsnitt om svensk ekologisk råvara.
 
•    Agrovektor får 270 000 kronor för att ta fram en årlig rapport om svensk ekologisk råvara och ett utökat råvaruavsnitt i rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad.

 
Nya projekt som får stöd 2019-2020

•    Ekonomiska kalkyler för ekologiska företag inom primärproduktionen - Agriwise/Jordbruksverket får 800 000 kronor för att ta fram interaktiva kalkyler för ekologiska företag. Projektet ska samarbeta med övriga aktörer som får medel i denna pott.
 
•    Länsstyrelsen i Västra Götalands län får 240 628 kronor för att ta fram indata till Agriwise kalkylprojekt och samarbeta med HIR Skåne om underlaget till dessa kalkyler.
 
•    HIR Skåne AB får 460 000 kronor för att ta fram indata till Agriwise kalkylprojekt och samarbeta med länsstyrelsen i Västra Götaland om underlaget till dessa kalkyler.
 
•    Rådgivning och kompetensutveckling inom primärproduktionen Hushållningssällskapet i Skaraborg får 500 000 kronor för introduktionsutbildning och mentorskapsprogram.
 
•    Ekologiska lantbrukarna får 1,096 miljoner kronor för rådgivning och kompetensutveckling för en minskad klimatpåverkan inom primärproduktionen.
 
•    EPOK får 557 245 kronor för att utveckla och genomföra en fortbildningskurs för rådgivare inom ekologisk produktion.
 
•    EPOK får 112 205 kronor för att utveckla FoU-dagarna med internationell inspiration.
 
•    Hushållningssällskapens Service AB får 1,4 miljoner kronor för kompetensutveckling för rådgivare och studenter inom ekologisk produktion.
 
•    HS Konsult AB får 314 000 kronor för kompetensutveckling inom ekologisk vallfröproduktion.
 
•    VÄXA Sverige får 430 000 kronor för kompetensutveckling för stärkt rådgivning inom ekologisk primärproduktion.
 
•    Åsa Odelros AB får 716 700 kronor för mentorskap och utbildning för rådgivare inom ekologisk fjäderfäproduktion.
 
•    Potatiskonsult Åsa Rölin AB får 167 800 kronor för fortbildning av potatisrådgivare.
 
•    Kommunikation bonde - konsument Ekomatcentrum får 424 400 kronor för att öka intresset för och kunskapen om ekologisk potatis i offentlig sektor.
 
•    Callenbring o Co AB får 1 miljon kronor för pedagogiska aktiviteter om ekologisk fruktodling från frö till frukt och marknad.
 
•    Organic Sweden får 1,054 miljon kronor för att öka kunskapen om hur lantbrukaren producerar ekologisk mat samt öka förståelsen för den ekologiska matens mervärden.

Källa: Jordbruksverket

2019-07-10