Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Forskning fastställer: Ekologiskt jordbruk gynnar bin


En av de största utmaningarna för framtidens livsmedelsförsörjning och i förlängningen människans möjligheter att försörja en växande världsbefolkning är att stoppa den massdöd av pollinatörer som pågår runt om i världen.

I flera av varandra oberoende studier har bland annat användningen av glyfosat, den verksamma substansen i Roundup, världens mest vanliga bekämpningsmedel inom jordbruket. (ett exempel här>> ) Glyfosat har länge varit under luppen för ett totalförbud inom EU., men beslut har ännu ej tagits.  Även andra substanser som används inom konventionellt jordbruk pekas ut som ansvariga till massdöden av pollinatörer. Ekoweb 190403>>

I en nyligen publicerad fransk studie visar forskare att ekologiskt jordbruk gynnar honungsbin. Studien är genomförd under sex år på en nära 50 km2 stor jordbruksyta som brukas med ekologiska metoder. Man kunde påvisa att antalet bin var större i samhällena samt att honungsproduktionen var högre. Forskarnas slutsats var att ekologiskt jordbruk gynnar bisamhällen till nytta i ett bredare perspektiv för allt jordbruk i området.

Läs hela studien här>>

2019-07-03