Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Torkan decimerade ekoskörden med 38 procent

Ny statistik från SCB visar att fjolårets sommartorka ledde till en minskning av spannmålsskörden med 38 procent, jämfört med ett normalår. Förutom att själva torkan gjorde spannmålsskörden mindre, så bidrog också den minskade vallskörden till att spannmålsskörden minskade ytterligare. Eftersom många lantbrukare valde att skörda spannmålen som helsädsensilage till grovfoder istället för spannmål. Den totala ekologiska spannmålsskörden uppgick till 241 000 ton.

Uppdelat på olika grödor var skördeutbytet per hektar av ekologiskt odlat höstvete på riksnivå 30 procent lägre under 2018 än året före. För vårvete var det 34 procent lägre, och för vårkorn och havre var minskningarna 30 respektive 40 procent.

Värst drabbades ändå skörden av åkerböna – en minskning med 59 procent och 62 procent lägre än femårs snittet och den lägsta hektarskörden för åkerböna som redovisats under de 15 år som statistiken har redovisats. Förutom att åkerbönan är torkkänslig så utsattes de ekologiska grödorna även för bladlöss och bönsmyg i större omfattning.Torkan gick även hårt åt ekorapsen, som hade 45 procents minskning och 44 procent lägre än femårssnittet. Även här var insekterna ett större problem än vanligt.

Potatisen låg i samma skördenivå som 2017, men 41 procent högre än de senaste fem årens genomsnitt. Nästan 8 procent av den totala matpotatisskörden såldes med ekomärkning.

2019-06-27