Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

ICA:s ekoförsäljning minskade första kvartalet

Trots att det ekologiska sortimentet utökades under årets första tre månader, med bland annat ICA I love eco probiotiska yoghurtar så vände inte den negativa trenden hos ICA. Under första kvartalet minskade istället den ekologiska försäljningen med 3 procent, rullande 12 månader, jämfört med motsvarande period i fjol. Beräknat som försäljningsandel så var den ekologiska andelen 6 procent av försäljningen av ICAs centrala sortiment.

Hos ICA menar man att minskningen beror på en bristsituation, enligt kvartalsrapporten: ”...förändringar i försäljningen av det ekologiska sortimentet kan delvis kopplas till ett sämre skördeutfall som påverkar utbudet och i sin tur priserna. Den varma svenska sommaren har också påverkat genom att skapa ett underskott av ekologiska produkter inom vissa kategorier.”

Men menar också att bristsituationen i kombination med det ökande intresset för lokala och svenskproducerade varor och vegetariska alternativ är faktorer som påverkat ekoförsäljningen negativt. Även att det ökade priser på vissa ekologiska varor på grund av en svagare svensk valuta spelat in och dragit ner intresset från konsumenterna.

2019-06-26