Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Breaking News: Ändrad mätmetod hotar Danmark som världsledare på eko!

När statistiken för den danske ekoförsäljningen 2018 offentliggjordes nyligen satte en och annan företrädare för dansk ekologi i halsen. En av dem som gjorde det var Henrik Hindborg, marknadschef hos Organic Denmark. – Jag trodde de räknat fel, det var min första reaktion, säger han.

Den ekologiska försäljningen hade ökat med 14 procent under 2018, vilket var mer än förväntat, från 11,3 till 12,9 mdr DKR. Detta borde betytt att den ekologiska andelen skulle passerat 15 procent, vilket är världsbäst. Men istället landar den nu på 11,5 procent, en nedjustering med 3,5 procent.

Förklaringen är en förändring i beräkningsmetoden från Dansk Statistiks sida, en justering som ger ett mer korrekt resultat. Bakgrunden är att det jämförelseunderlag man använt sig av från dansk detaljhandel bara uppdaterats med ett index, och inte med reella tal. Denna beräkningsmetod används inte längre då den anses för osäker. Den nya, mer korrekta metoden innebar att dansk detaljhandel omsatte ca 30 procent mer än vad som tidigare antagits. Därför har den tidigare angivna ekoandelen varit för hög. Detta betyder att Danmarks ledarposition nu på allvar hotas och att avståndet till övriga stora ekonationer inte alls är lika betryggande längre. Schweiz (ca 9,5%) och Sverige (9,8%) är de länder som ligger närmast att utmana Danmark som ekosuverän nation.

- Det är bara att erkänna att vi nu är piskade till att göra vårt yttersta om vi ska kunna behålla ledarpositionen som världens främsta ekoland, säger Henrik Hindborg.

2019-06-09