Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoutspel av danska socialdemokraterna

De danska socialdemokraterna kom i veckan med ett utspel rörande miljö och hållbarhet. I utspelet fanns ett specifikt utspel riktat mot den ekologiska sektorn. Partiet vill till år 2030 fördubbla den ekologiska arealen, exporten och den inhemska ekoförsäljningen.

I utspelet skriver man att den ekologiska produktionen bidrar till många mervärden inom natur, djurvälfärd, rent dricksvatten och har fördelar för klimatet. Samtidigt vill partiet vidare utveckla ekoproduktionen med en stark innovations- och forskningsinsats. Socialdemokraterna vill också att utvecklingen ska ledas av de offentliga köken med sina 800 000 dagliga måltider. Man vill investera i forskning, innovation, export och marknadsutveckling

-De ekologiska produktionen ska fortsätta utvecklas. På områden som klimat och biodiversitet är vi inte i mål ännu. Ekologiskt Lantbruk har på sina snart 30 år i Danmark genom ekocertifieringen skonat naturen, skonat vårt dricksvatten och vår mat från flera miljoner ton pesticider och släppt ut många miljoner djur i det fria. Investeringar i innovationer kan stötta de ekologiska lantbrukarna i lösningar för ett ännu mer hållbart lantbruk i framtiden. Vi tycker att socialdemokraternas utspel är bra, säger Paul Holmbeck, vd Organic Denmark.

2019-06-04