Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.
När Jordbruksverkets statistik nyligen offentliggjordes visade den att den ekologiska jordbruksmarken ökat med 6 procent under 2018. Det betyder att andelen nu ligger på 20 procent. Nästan 32 000 nya ekohektar tillkom under 2018 och totalt finns nu nästan 610 000 hektar ekologiskt i Sverige. Uppdelat på produktionsområde är marken fördelad på 473 900 hektar åkermark och 135 200 hektar betesmark, både ökade under året. Av den totala arealen åkermark i Sverige var knappt 19 procent ekologisk. Motsvarande siffra för betesmarken var närmare 30 procent. Fyra län har reda passerat regeringens mål om 30 procent ekologisk jordbruksmark. Jämtland hade den största andelen, nästan 40 procent. Även i Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län brukades mer än 30 procent av arealen ekologiskt. Skåne, Blekinge och Kalmar är de län där andelen ekologiskt brukad mark är minst. Några grödor som ökade starkt under 2018 var konservärtor (+63%), majs (+74%) oljelin (+90%).

2019-05-28