Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantmännen Lantbruk utökar de ekologiska fröodlingarna

Fjolåret var ett tufft år för svensk fröodling. Mer än hälften av de insådda fröodlingarna torkade bort och även skördarna var betydligt lägre än normalt. Nu laddar Lantmännen Lantbruk, med Magnus ”fröMagnus” Karlsson i spetsen, för ett nytt och förhoppningsvis bättre år med över 4000 hektar ekologisk fröodling. Mer än någonsin.


På Lantmännen Lantbruk satsar man på ekologisk fröodling. Under året som har gått har man utökat personalen och man utökar även nu även de kontrakterade arealerna.
- Vi odlar cirka 4000 hektar ekologiskt frö i Sverige och vi tror mycket på den framtida ekologiska frömarknaden. Vi har stora fördelar med vårt nordiska klimat när det gäller främst insekter, säger Magnus ”fröMagnus” Karlsson, ansvarig för Lantmännen Lantbruks ekologiska fröodling.

Förra året var ett besvärligt år för svenska fröodlare, mer än hälften av odlingarna och insådderna torkade bort och skörden blev betydligt lägre i de befintliga odlingarna än normalt.

- För att klara årets produktion har vi behållit flera odlingar som vi normalt skulle ha brutit sedan har vi också lagt ut lite mer fröodlingar än tidigare. Nu hoppas vi på ett bra år med lagom med regn, säger Magnus.

Klöver är den största enskilda frögrödan och vitklöver den gröda som fungerar att sälja i hela världen.

- Vår största produkt är ekologiskt vitklöverfrö. Vitklöver går att sälja i hela EU och här har vi fördelen med det låga insektstrycket i Sverige. Nere i Europa äts den ekologiska vitklövern snabbt upp av klöverspetsviveln och det ger oss produktionsfördelar. Marknaden för ekologisk vitklöver är stor och här kan vi producera betydligt mer, säger Magnus ”frömagnus” Karlsson, ansvarig för Lantmännen Lantbruks ekologiska fröodling.

Lantmännen lantbruk letar efter fler ekologiska fröodlare.

- Vi har ett behov av fler ekologiska fröodlare. Marknaden växer och vi vill växa med den, säger Magnus.

Nytt för i år är att man även testar lite nya fröodlingar av honungsört och oljerättika.

- Vi har lagt ut två mindre odlingar för att se hur vi lyckas med fröproduktion av honungsört och oljerättika, avslutar Magnus.

2019-05-31