Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.
Avsättningen av ekologiska varor är fortfarande på uppåtgående i Sverige, märker Svenska Foder. Dock inte lika mycket som i grannlandet Danmark. Det syns både på detaljhandelsomsättningen såväl som i exporten av danska ekologiska varor. - Danmark är det land i världen, där marknadsandelen av ekologiska varor är störst. Så det finns fortfarande en stor potential i Sverige att öka. Försäljningen av ekologiska varor i Danmark har stadigt ökat sedan 2003, säger Carsten Klausen, VD Svenska Foder. Omsättningen för ekologiska varor på export ökar också. Det samma gäller för de alternativa försäljningskanalerna såsom gårdsbutiker, stalldörrförsäljning, specialbutiker mm samt inom Foodservice (offentliga kök). - Det här gör att vi har riktigt bra möjligheter att öka vår omsättning på ekologiska produkter, och därmed öppnar sig en dörr för er som är ekologiska spannmålsodlare. Efterfrågan på dessa produkter driver även produktionen, självklart och då måste vi visa framfötterna och visa att vi vill plocka upp denna boll på allvar. Det har vi ett gyllene läge att göra nu, säger Carsten Klausen. Svenska Foder har en stark ambition att i framtiden att spela en aktiv roll som en större spelare på den ekologiska spannmålsmarknaden. Både som en nationell aktör, men också på den internationella marknaden. - Det har vi väldigt goda möjligheter att göra, eftersom DLG-koncernen, som vi är en del av, är en internationell koncern som har ett stor kontaktnät runt om i hela Europa. Den höga kvalitet som de svenska odlarna lyckas hålla ger stora möjligheter för oss att utveckla den internationella handeln. Kvalitet är som vi alla vet en maktfaktor inom handelsledet. Det försätter oss i en utmärkt position, framöver. Så man får gärna kontakta oss, så gör vi en bra affär på ekologisk spannmål, även 2019, avslutar Carsten.

2019-05-21