Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Alternativ ekocertifiering för cannabis i USA


Sedan cannabis tilläts för eget bruk i delstaten Kalifornien 2016 så beräknas den amerikanska marknaden för cannabis öka till att omsätta 146 miljarder dollar år 2025, mer än hela den ekologiska marknaden i USA.

I dagsläget innebär den största delen av odlingen hög andel fossil energi och hög andel GMO-gröda. Det finns ett stort intresse för att odla ekologisk cannabis, ett intresse som delas av cannabisköparna, men problemet för odlarna är att cannabisplantan fortfarande är klassad som olaglig av den federala regeringen. Därmed kan en ekologisk certifiering enligt dagens USDA-standard inte godkännas. 

Nu tar odlare saken i egna händer och en ny certifiering för ekologisk odling av cannabis har tagits fram: Sun+Earth. Certifieringen säkerställer att cannabisen odlats utan pesticider och GMO, under solen, med goda förhållanden för arbetarna och med en god förtjänst till odlaren. 14 lantbrukare ingår i pilotprojektet som beräknas utökas i rask takt.

Sun+Earth är den nya ekocertifieringen för cannabis i USA

 


2019-05-08